בימים אלה החל לפרוח בגן צמח האננס  (Ananas comosus). האננס שייך למשפחת הברומליים, משפחה שרוב המינים בה הם אֶפִּיפיטים (צמחים הגדלים על צמחים אחרים, אך אינם טפילים) מאזורים טרופיים וסוב-טרופיים ביבשת אמריקה. באזורים טרופיים קיימת תחרות על אור השמש המוגבל תחת חופת יער הגשם. צמחים אפיפיטים נמנעים מהתחרות באמצעות צמיחה על ענפי עצים גדולים, מבלי להשקיע בפיתוח גזע גדול וענפים. בחממה הטרופית ניתן לראות אוסף גדול ומרשים של מינים שונים ממשפחה זו. האננס יוצא דופן במשפחתו וגדל דווקא על הקרקע. זהו צמח רב שנתי, בעל עלים משוננים ודוקרניים, שמוצאו באזור דרום ברזיל ופרגוואי. תפרחת האננס היא תפרחת מורכבת, והפרחים הוורדרדים מואבקים בטבע על ידי ציפורי הקוליברי הזעירות ("יונקי דבש"). פרי האננס הוא פרי מקובץ, כל "מצולע" המרכיב אותו הוא פרי נפרד שמוצאו מאחד הפרחים. ניתן להשרות פריחה בצמח באופן מלאכותי בעזרת העלאת ריכוז האתילן. משה פרי, הגנן הראשי ואחראי החממה הטרופית, מעלה את ריכוז האתילן סביב הצמח באמצעות תפוחים (המפרישים אתילן), ואכן ההצלחה ניכרת והצמח פורח מדי כשלוש שנים. הפרי מתפתח גם ללא האבקה אך אינו מכיל זרעים (בדומה לבננה). הזרעים קטנים וקשים ומפריעים לאכילת הפרי, ולכן אינם רצויים בגידול תרבותי, ולכן ריבוי הצמח בחקלאות הוא וגטטיבי, מייחורים. בשבועות הקרובים אפשר יהיה לראות בחממה הטרופית את הפריחה ואת התפתחות הפרי.

תכנים