תקצירי עבודות מחקר שנעשו במסגרת לימודי מוסמך ודוקטור באוניברסיטת תל אביב בנושא התנהגות בעלי חיים

נברן שדה. צילום: פרופ' דוד עילם

חן רבי, המחלקה לזואולוגיה.
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך.
מנחה: פרופ' דוד עילם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

מלכודות של אריתולע

שי אדר, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

עבודה לשם קבלת תואר מוסמך

מנחים: ד"ר רועי דור וד"ר ינון שרף

זירת מחקר

אלכס דורפמן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' דוד עילם,  המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

שפן סלע. צילום: עינת בר-זיו

עינת בר-זיו, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' אלי גפן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

דבורת דבש
הדס מרשל, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
 וד"ר יעל מנדליק, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית
נווטת שחורה

מאיה בהרל-סער, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' אברהם חפץ, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

זנבן ערבי

תחרות קיימת בכל מערכת חברתית בה יכולים הפרטים לפעול זה על זה באופן חופשי. עם זאת, במינים קבוצתיים (Cooperative Breeders) בהם הרבייה נשלטת בידי זוג בכיר והפרטים הנחותים מסייעים בגידול הצאצאים, מתקיימים קונפליקטים גדולים יותר.
בעולם אידיאלי, יכלו הצאצאים לעזוב את הקבוצה עם הגעתם לגיל בגרות מינית, אך אצל מינים קבוצתיים רבים נשארים הצאצאים תקופה ארוכה יותר ולעתים אפילו כל חייהם, וזאת כתוצאה ממחסור במזון וטריטוריות פנויות.

דרור הבית. צילום: Commons wikimedia

יפית ברנר, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' ארנון לוטם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

Taeniopygia guttata by David Blank

שירלי פליישמן, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' יוסף טרקל, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' ענת ברנע, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה

ירגזי. מקור: flickr, Nottsexminer

אורן קולודני, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר דוקטור
מנחה: פרופ' ארנון לוטם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

דבורת דבש

רועי דור, המחלקה לזואולוגיה 
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך 
מנחה: פרופ' אברהם חפץ, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב. 

עטלף פירות. צילום: אורן פלס

מור טאוב, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: ד"ר יוסי יובל, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

עטלף פירות. צילום: J. Rydell

מחקר לדוקטורט, סשה דנילוביץ', בהנחיית ד"ר יוסי יובל, ראש המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה, המחלקה לזואולוגיה.

פסמון המדבר (Psammomys obesus). צילום: איל ברטוב

קטי טל (קריביצקי), המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

עבודה לשם קבלת תואר דוקטור

מנחים: פרופ' חיים עינת, מכללת תל אביב יפו ופרופ' נגה קרונפלד-שור, אוניברסיטת תל אביב

ענת לוי, המחלקה לזואולוגיה.
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך.
מנחה: פרופ' דוד עילם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

יניר קליין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' נגה קרונפלד שור ופרופ' תמר דיין

דרורי בית

נועה טרוסקנוב, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר דוקטור
מנחה: פרופ' ארנון לוטם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

תכנים