השפעת תהליכי למידה על קבלת החלטות והעדפת סיכון, בעת שיחור חברתי למזון, בסביבה כתמית, בדרור הבית (Passer domesticus)

דרור הבית. צילום: Commons wikimedia
יפית ברנר, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחה: פרופ' ארנון לוטם, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

יצורים בעולם החי מקבלים החלטות בכל עת. כאשר בעל חיים משחר למזון בסביבה בעלת שונות גדולה (מזון בכמות שאינה אחידה בין הכתמים השונים), החלטותיו כרוכות בסיכון של אי מציאת מזון, או מציאת מזון בכמות קטנה מהצפוי. ככל שהשונות בגמול גדלה, כך גדלה גם רמת הסיכון. כדי לקבל החלטות במצבי סיכון מסוג זה על בעל החיים לדגום את סביבתו תוך כדי שיחור למזון וללמוד את רמת הסיכון המאפיינת כל בחירה. בבעלי חיים המשחרים למזון בקבוצה תהליך למידת הסביבה יושפע משני גורמים בסיסים, האחד הינו ההתנסות האישית, והשני הינו נוכחות ציפורים נוספות המשחרות במקביל ובכך יוצרות השתנות מתמדת של הגמול בסביבה.

עבודה זו באה לבחון כיצד הדינאמיקה של תהליך למידת הסביבה על ידי פרטים בוגרים של דרור הבית (Passer domesticus) יכולה ליצור העדפות לכתמי צבע שונים למרות שכתמים אלו מציעים גמול שווה הן מבחינת התוחלת והן מבחינת השונות. כמו כן, העבודה בוחנת כיצד ההתנסות הקודמת של הדרורים בסביבה בעלת שונות גבוהה או נמוכה יכולה להשפיע על העדפות הסיכון שלהם בסביבה חדשה.

תוצאות הניסויים הראו שגם בסביבה עם שונות נמוכה וגם בסביבה עם שונות גבוהה, דרורים שמשחרים למזון נוטים לפתח העדפה לאחד הכתמים למרות שלהעדפה זו אין צידוק כלכלי. לעומת זאת, ניתוח פרטני של תהליך הלמידה בסביבה עם שונות גבוהה הראה כי העדפת הצבע ניתנת להסבר על ידי סטיות דגימה אקראיות שהעניקו לדרורים התנסות מוצלחת יותר באחד הצבעים. ניסויים נוספים הראו שכאשר נותנים לאותם הדרורים ללמוד מערכת ניסוי חדשה שבה צבע אחד מאפיין תוחלת גבוהה ושונות גבוהה (סיכון גבוה) בעוד צבע אחר מאפיין תוחלת נמוכה אך גמול בטוח, הדרורים שהתנסו קודם לכן בסביבה בעלת שונות גבוהה, מראים נטייה רבה יותר לקחת סיכון ולחפש בכתמים עם השונות הגבוהה מאשר הדרורים שהתנסו קודם לכן בסבבה בעלת שונות נמוכה. ממצא זה מציע שהעדפות סיכון בבעלי חיים יכולות להיות מושפעות מניסיון קודם, המאפשר לפרט לצפות לגמול גבוה ולא להירתע מכישלונות. מחקר זה מתווסף למחקרים קודמים שממחישים את חשיבות הדינאמיקה של תהליכי למידה להבנת תהליכי קבלת החלטות והעדפות סיכון בבעלי חיים. 

תכנים