תקצירי עבודות מחקר שנעשו במסגרת לימודי מוסמך ודוקטור באוניברסיטת תל אביב

בולען באזור ים המלח. צילום: אופיר הירשנברג

אופיר הירשברג
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: ד"ר פרידה בן-עמי

טיגריס בגן חיות. מקור: Wikimedia Commons

עדי פולק, המחלקה לזאולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' יוסף טרקל, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

שני מיני זעמנים

גיא סינייקו, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' שמי מאירי וד"ר רועי דור

אגן ההיקוות של הכנרת

אריאל אקרון, המחלקה לזואולוגיה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

תכנים