מאפיינים אקולוגיים ומורפולוגיים של הספוג Suberites clavatus במפרץ אילת

Suberites clavatus. מקור: http://redsea.dive.ru/
עומרי אלבג, המחלקה לזואולוגיה עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחה: פרופ' מיכה אילן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

הספוג Suberites clavatus הוא מין הנפוץ בים סוף ובמפרץ עקבה. הוא תואר לראשונה על ידי Keller בשנת 1981. הספוג מאופיין במבנה מאסיבי ובתכולה גבוהה של מחטי-שלד. בעשור האחרון היה S. clavatus נושא למספר מחקרים שנערכו בים סוף, אך הידע אודותיו נותר מועט ומתבסס ברובו על התיאור הראשוני של המין. בעבודה זו בחנתי את תפוצת המין, את המאפיינים המורפולוגיים שלו ואת הקשר בין המאפיינים המורפולוגיים לעומק בית הגידול ולצורת התזונה של הספוג.

 
התוצאות מראות כי למין זה אוכלוסייה גדולה בסמוך למכון הבין-אוניברסיטאי באילת (IUI) – בעלת צפיפות של 0.03 פרטים למטר רבוע, ונציגים מעטים בשמורת חוף אלמוג. פרט בודד נמצא באתר המצפה התת-ימי. נמצא כי הוא נפוץ בעומקים של 3­-27 מטרים (הסריקות התבצעו עד לעומק של 33 מטרים). המין מאופיין בצורה כיפתית ובצבע חום-צהוב.
 
 
מורפולוגיית הספוגים נמדדה בפרמטרים של גובה, היטל, נפח, שטח פנים ויחס תמירות (Slenderness Ratio). נמצא קשר מובהק בין כל אחד מהמאפיינים ובין עומק בית הגידול. בנוסף לכך נמצא קשר מובהק בין גובה הספוג להיטלו. התגלה הבדל מובהק במורפולוגיה בין הספוגים ממים רדודים (בעומק של עד 11 מטרים) לבין אלו החיים עמוק יותר (עומק 11 מטרים ויותר): הספוגים במים הרדודים קטנים יותר וכדוריים פחות. קיימות כמה השערות בנוגע לסיבת ההבדל. תכונה מורפולוגית בולטת היא קיומם של פתחי כניסה ענקיים (Giant-ostia), שזו הפעם הראשונה שמדווח עליהם כמבנה קבוע. קוטרם הוא 0.062±0.188 ס"מ. ה-Giant-ostia מפוזרים על כל פני הספוג, ואילו ה-Oscula (פתחי היציאה של הספוד, מהם יוצאים המים המסוננים) מקובצים בקבוצות של 15­-35 ומרוכזים בשיא הגובה של הפרט. תפקיד ה-Giant-ostia נבדק בכמה ניסויים. הניסוי העיקרי היה הצבת מלכודות-סדימנט בתוך Giant-ostia ועל חצובות בסמוך לספוג, והשוואת כמות החומר שנאספה בשני טיפוסי המלכודות. בבדיקת הנפח, המשקל היבש ומשקל החומר האורגני (TOM), התגלה כי במלכודות שבספוג נאספה כמות גדולה יותר. כלומר – מבנה הספוג גורם לשטף גבוה יותר של חומר לתוך ה-Giant-ostia. החומר שנאסף במלכודת שבספוג אינו בעל אחוז גבוה יותר של חומר אורגני, ולכן אפשר ללמוד שמבנה הספוג אינו גורם למיון של החלקיקים שמגיעים אליו. מתוצאות ניסוי מלכודות הסדימנט נוסחה היפותזה בנוגע באשר לאופן התזונה של S. clavatus: זרמי הקרקעית אוספים לתוכם חלקיקי חומר אורגני, ובשל יחס התמירות הנמוך של מבנה הספוג, הזרם "מטפס" על הספוג, והחלקיקים נכנסים פנימה דרך ה-Giant-ostia. בהיפותזה תומכות רבות מתוצאות עבודה זו: המבנה הכיפתי של הספוג ויחס התמירות שלו, המגע עם הסדימנט, קיום Giant-ostia, קצבי איסוף החומר ב-Giant-ostia, קצב השאיבה הנמוך של הספוג (ביחס לספוגים אחרים), קצב שאיבה גבוה של ה-Giant-ostia (ביחס לחלק שלהם בפני השטח), מבנה מערכת הסינון ומיקום ה-Oscula בשיא הגובה של הספוג.
 
 
תוצאות המחקר הנוכחי מצביעות על הצורך במחקרי המשך שיבחנו באופן ניסויי סימון, הכנסה והטמעה של חומר חלקיקי מסביבת הספוג כימות טוב יותר של שטף החומר לספוג (במערכת שאינה בהערכת-חסר), והשוואה של האוכלוסייה במכון הבין-אוניברסיטאי לאוכלוסיות נוספות בים האדום.

תכנים