שוניות האלמוגים מהוות את אחד מבתי הגידול העשירים והמגוונים אך גם המאויימים ביותר עקב פעילות האדם.
קיומה של חברת דגים בריאה, חיונית לשיגשוגן של שוניות האלמוגים, לדוגמא, במניעת התבססות האצות המאיימות על אלמוגי האבן.
ביום עיון זה מומחים בינלאומיים יחשפו את הידוע עד כה על השפעת האדם על תפוצתם ונדירותם של דגי שונית.

Opening Statement

Lecturer:
 Dr. Moshe Kiflawi
Ben Gurion University, Israel

In memorial of Lev Fishelson

Lecturer: Prof. Yehuda Benayhu
Tel Aviv University, Israel

Reef Fish: A World to Discover Before it Vanishes

Lecturer: Dr. Michel Kulbicki
Institut de Recherche pour le développement, France

Exploring and Protecting the Wildest Places in the Ocean

Lecturer: Dr. Alan Friedlander
University of Hawaii, USA

Transiting on the Components of Biodivesity

Lecturer: Dr. Sergio R. Floeter
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil

Functional Diversity of Coral Reef Fishes

Lecturer: Dr. Sebastien Villeger
Laboratoire Ecologie des Systemes Marins Cotires, France

Coral Reefs in the Mediterranean

Lecturer: Dr. Yoni Belmaker
Tel Aviv University, Israel

תכנים