צילומי הרצאות שניתנו במסגרת יום העיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל.

יום העיון התקיים ב-22 באפריל 2014 באוניברסיטת תל אביב.

ארבל לוי, ד"ר בעז שחם, פרופ' שי מאירי, פרופ' אמיר איילי ומיקי אליאס 12:19

תכנים