המונח 'מגוון ביולוגי' (biodiversity), שהוטבע לראשונה באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, מתאר את מגוון החיים על פני כדור הארץ – מרמת הגנים ועד לרמת המערכות האקולוגיות. המונח מגוון ביולוגי הוגדר על מנת להסב את תשומת הלב הציבורית ואת זו של קובעי מדיניות לאובדן של מינים ושל מערכות אקולוגיות – אובדן שברובו נגרם על ידי האדם.

מהו המגוון הביולוגי? מהן הסכנות האורבות למגוון הביולוגי וכיצד האדם משפיע עליו? על אלו ועוד תוכלו לקרוא במאמרים ובדפי המידע שלהלן.


  


הגדרת המגוון הביולוגי
מהו המגוון הביולוגי וכיצד הוא מוגדר?


 


משבר המגוון הביולוגי
על משבר המגוון הביולוגי והגורמים לו


 פעילות חקר בנושא המגוון הביולוגי
סדנת חקר בנושא המגוון הביולוגי לתלמידי תיכון.


 


כיצד חולקים מינים קרובים אותו חבל ארץ? 

כיצד מצליחים מינים כה רבים לחיות בשטח כה מצומצם בישראל?


 


האם יש איזון בטבע?

על איזון ושיווי משקל בטבע


 


הלוטרה (Lutra lutra) בישראל: אקולוגיה ושמירת טבע בישראל
תקציר מחקרו של עמיחי גוטר, המחלקה לזואולוגיה


 


מינים פולשים בסביבה היבשתית והימית בישראל
תקציר מחקרו של אורי רול, המחלקה לזואולוגיה


 


גודל גוף של טורפים - היבטים של שונות גאוגרפית
תקציר מחקרו של שי מאירי, המחלקה לזואולוגיה
 


מאמרים נוספים ברשת