לא להתבלבל, אנחנו עדיין בחדשות הגן הזואולוגי, אבל גם אצלנו פריחה נפלאה! תצוגת החורש פורחת כולה וכך גם גינת צמחי הבר שבכניסה לגן. מול המטבח וליד הכניסה והיציאה מהחורש נשתלו שקדיות, שכעת פורחות אף הן. 

תמונות 1, 2, 4, 5: פריחה בחורש, צילום: הדר יוסיפון; 3. גוזלי צוצלת בחורש, צילום: אילאיל פרת; 6. שקדיה צעירה פורחת מול המטבח

תכנים