זו הפעם השלישית שבה התקיימה בכיתת המוזיאון ובגן הזואולוגי ההשתלמות הארצית בנושא אתיקה בעבודה עם עופות במחקר אקולוגי-התנהגותי. ההשתלמות מיועדת לחוקרים ולסטודנטים שעורכים מחקרים על עופות בר בשדה או במעבדה ונערכת אחת לשנתיים לערך. בחלקה הראשון של ההשתלמות שמעו המשתתפים מד"ר מיקי הרלב, מנהל המרכז לשירות וטרינרי באוניברסיטת תל אביב, על החוקים והנהלים של ביצוע מחקרים בבעלי חיים. לאחר מכן שמעו סקירה נרחבת מפרופ' ארנון לוטם על השיטות והבעיות של ביצוע מחקרים בעופות בר בשבי ובשדה וכן הרצאה בנושא וטרינריה ובריאות עופות מד"ר רון אלעזרי-וולקני. ההשתלמות הסתיימה בהדגמה ותרגול בסיסי בגן הזואולוגי.

השתלמות ארצית בנושא אתיקה בעבודה עם עופות, צילום: אסף מורן

צילום: אסף מורן

השתלמות ארצית בנושא אתיקה בעבודה עם עופות, צילום: אסף מורן

צילום: אסף מורן

תכנים