נציגים מצוות הספארי ברמת גן הגיעו לביקור בגן הבוטני לצורך התייעצות. תצוגות בעלי החיים בספארי כוללות גם אלמנטים מהסביבה הטבעית של בעלי החיים, בדגש על הצמחייה המתאימה. אנשי הספארי ביקשו לסייר באוספי הצמחים מרחבי העולם המוצגים בגן הבוטני וכן להתייעץ עם אנשי הגן במטרה  לבחון רעיונות חדשים עבור צמחים שיתאימו לגינון בתוך כלובי החיות ובאזורי החיץ עם המבקרים. ייתכן שבעתיד הקרוב יוצגו בספארי צמחים שמקורם באוניברסיטת תל אביב.  יחד עם זאת, אנו לא מצפים לביקור גומלין של אריות הספארי בזמן הקרוב.

תכנים