על אחד השבילים בחלקת המדבר הופיעו עלים של ערטנית השדות (Leontice leontopetalum), גיאופיט בעל פקעת גדולה, הטמונה עמוק בקרקע. הערטנית, אשר נפוצה בקרקעות עמוקות ולכן מופיעה גם בשדות חקלאיים, מסוגלת להתמודד עם חריש רדוד. אי לכך, על מנת לחלץ את הצמח מהשביל, נדרשו הגננים לחפור לעומק רב. הצמח נשתל מחדש בערוגה סמוכה, אולם כעבור שבועות מספר הופיעו עלים חדשים באותה נקודה על השביל שממנה הועתק הצמח. שוב נחפר השביל והפעם פקעת גדולה הוצאה מן הקרקע ונשתלה בחלקת בתת-הספר. כעת מלבלבת הערטנית גם בנקודה נוספת בחלקת המדבר ולפתע הגן שופע פרטים של מין מיוחד זה. לנו נותר רק להמתין בסבלנות לפריחתן, שעתידה להופיע בסוף החורף. 

תכנים