צמחי נימפאה תכולה (Nymphaea nauchali), שמקורם בגן הבוטני, הועתקו שוב בחודש מרץ האחרון אל האגם בתל אפק. הנימפאה התכולה, אשר נעלמה ממקורות הירקון לפני עשרות שנים, הושבה אל הגן הלאומי על ידי אנשי רשות נחל הירקון בזכות פרטים אחדים שנשמרו וטופחו בגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב ונשתלו בבריכה מלאכותית. פרויקט ההשבה החל לפני כעשור וכעת ממשיך הודות להעתקות של הצמח אל בריכות נוספות בשטח הגן הלאומי ירקון. אגם תל אפק, שנועד לשחזר את הנוף שאפיין את אזור מעיינות הירקון, מהווה כיום מקום מקלט למינים בסכנת הכחדה. 

אתם מוזמנים לצפות בסרטון קצר, המציג את פרויקט ההעתקה של הנימפאות אל האגם.

תכנים