פרופ' אביה זילברשטיין: "הזחל הרעב והאדם השבע"

מרצה: פרופ' אביה זילברשטיין.

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. למידע נוסף:  http://pausa.tau.ac.il/

תכנים