בתחילת חודש מאי התחלנו לקצור את שדה הטף (בן-חילף טף, Eragrostis tef) שבגן. הקציר נערך בשיטות המסורתיות בעזרת מגל ומתבצע באופן מדורג, כך שלא כל השדה נקצר ביום אחד. לשמחתנו גשמי האביב המאוחרים, ואפילו הברד שירד באמצע מאי, לא פגעו באופן ניכר ביבול, אולם נוכל לבחון זאת בצורה טובה יותר לאחר הדיש.

ימין - קציר טף, צילום: אייר כהן; שמאל - זרעי טף, צילום: כנרת מנביץ

ימין - קציר טף, צילום: אייר כהן; שמאל - זרעי טף, צילום: כנרת מנביץ

תכנים