* החורף, כמדי שנה, הגיעה לגן להקת השחפים צהובי-הרגל, הנוהגת לקנן כאן. הקינון עצמו עדיין לא החל, אבל מדי פעם אפשר לצפות בהתנהגות החיזור של זוגות השחפים.* בתקופה שבה קרני היחמורים בשיא גודלן, גדלה מאוד התוקפנות בין היחמורים. לכן, בשלב כלשהו אנחנו נאלצים להפרידם. כעת, משקרני היחמורים נשרו ותוקפנותם ירדה, הם שוב מבלים כולם יחד, בחצר המשותפת.
* הגשמים הגיעו, ושלולית החורף שלנו כמעט עלתה על גדותיה. 

* ובעיצומו של החורף – סימני אביב ראשונים...הטווסים החלו לחזר, למרות שנוצות הזנב שלהם עדיין לא הגיעו למלוא גודלן. בשלב הזה הם מחזרים אחר כל מי שהם פוגשים בדשא, שחפים למשל... הקשות המקור של החסידות המחזרות נשמעות ברחבי הגן; לחלק מהתרנגולות כבר יש אפרוחים צעירים; צבי היבשה בצפריית החורש מחזרים ומזדווגים במלוא המרץ; ואפילו הלטאה הזריזה יצאה ממחבוא החורף שלה ומתחממת בשמש. מבחינתה האביב כבר כאן!יחמור לאחר שהשיר את שתי קרניו, צילום: רון אלעזרי-וולקני

יחמור לאחר שהשיר את שתי קרניו, צילום: רון אלעזרי-וולקני

תכנים