עקב הצפיפות הגבוהה יחסית בכלובם של השחפים לבני-העין חובר הכלוב עם כלוב הכפנים הסמוך. החיבור נערך בצורה הדרגתית: בתחילה נפתח רק פתח נמוך, שדרכו יכלו לעבור רק השחפים. לאחר שבועיים של תצפיות, שבמהלכם נבחנה הדינמיקה בין כל שוכני הכלוב המאוחד ונמצא שלא מתקיימות אינטראקציות שליליות, נפתח גם הפתח העליון בין הכלובים, שאפשר את מעבר הכפנים לכל החלל. כיום כולם חיים בשלווה ובנחת בכלוב המורחב: הפרט היחיד מהמין שחף צר-מקור, שחי בכלוב הכפנים, הצטרף ללהקת השחפים לבני-העין ומתנהג כחלק מהלהקה, וגם הכרוון והשרשיר אדום-המקור, שהיו בכלוב הכפנים, מבלים את רוב שעות היום בחברת להקת השחפים. השחפים, מצדם, למרות המרחב העצום העומד כעת לרשותם, מעדיפים לבלות את רוב זמנם בלהקה צפופה למדי, כשהם קרובים זה לזה.
כפי שאפשר לראות מהתמונות, גם אפרוחי השחפים לבני-העין שגודלו בהאכלת יד משתלבים היטב בלהקה. להזכירכם, בתחילת אוגוסט נמצאו בכלוב ביצים נטושות, שנאספו והודגרו במדגרה. סך הכל חמישה אפרוחים הואכלו בהאכלת יד והוחזרו בשלבים שונים ללהקה. שני האפרוחים הראשונים הוחזרו ללהקה כשהיו כבר בעלי פלומה, כלומר מבוגרים יחסית. השניים השתלבו בקלות, אמנם, אך נראה היה שהם ממשיכים להשמיע קריאות של שחפים צעירים ועדיין לא פיתחו לגמרי את מגוון הקולות של הבוגרים. השחף השלישי הוחזר לכלוב השחפים הבוגרים כשהיה בן חודש בלבד. הוא הוכנס לכלוב הבוגרים כשהוא מוגן בתוך כלוב קטן, שבו בילה את כל שעות היום, ורק בשעות הלילה הוכנס למקום מוגן. כך נחשף האפרוח לשחפים בוגרים מגיל צעיר יותר, ואכן, כשהתבגר השמיע גם קריאות של שחפים בוגרים ולא רק קריאות של צעירים. עקב כך, את שני האפרוחים הנוספים שבקעו במדגרה, הכנסנו לכלוב הבוגרים בגיל ימים בודדים, כך שהם עברו את כל תהליך הגדילה שלהם כשהם חשופים לשחפים בוגרים. ואכן, האפרוחים הצעירים למדו את קולות הבוגרים והשמיעו אותם מגיל מוקדם יותר.

תמונות מכלוב עופות מים מעורב

תכנים