מרסיליה זעירה (Marsilea minuta) הוא שרך מים שנכחד מהטבע בישראל עם ייבוש החולה. המין שייך למשפחת המרסיליים (Marsileaceae) ונפוץ מחוץ לישראל באזורים טרופיים בעולם הישן. פרטים ממין זה נאספו ונשמרו בגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב לפני ייבושה של הביצה והושבו אל שמורת החולה כשהוקמה. כדי לא לשמור את כל הפרטים במקום אחד הועתקו חלק מצמחי המרסיליה אל שני גנים נוספים, ביניהם גן צמחי הבר של עתי יפה בקיבוץ נתיב הל"ה, אשר מאוחר יותר העביר חלק מהם אל בריכת שיקום צמחי מים, שהוקמה בנאות קדומים. לפני כשנה הועתקו מבריכת השיקום בנאות קדומים אל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב צמחי מים מהמין כף-צפרדע לחכית (Alisma plantago-aquatica), גם הוא מין בסכנת הכחדה. ככל הנראה, יחד איתם הגיעו גם פרטים בודדים של צמחי מרסיליה זעירה, והיום, לאחר כשנה, הופיעו עלים של שרך זה בבריכת צמחי המים. כך נסגר המעגל, כאשר צאצאי המרסיליה הזעירה שבו אל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב שממנו יצאו לפני כמה עשורים.

מרסיליה זעירה

מרסיליה זעירה, צילום: כנרת מנביץ

כף-צפרדע לחכית

כף-צפרדע לחכית, צילום: יעל אורגד

תכנים