• שש ביצי תנשמות בקעו במדגרה שלנו. כשהגוזלים יגדלו מעט הם ייכנסו לתצוגה חדשה, שתיבנה במיוחד עבורם.

  • גם אפרוחי ננה בקעו במדגרה. השנה, כדי לעודד את רביית אווזי הננה, נלקחו חלק מהביצים שהוטלו בשטח הגן והודגרו במדגרה, כדי לעודד את ההורים להטיל הטלת מילואים. 

  • ד"ר גל ריבק קיבל שלושה זוגות ברווזי מנדרין סיני לצורך מחקר בנושא שחייה וצלילה. מרחב המחקר של גל, שנבנה בחלקו הצפוני של הגן, עדיין לא מוכן, ולכן הברווזים שוכנו באופן זמני בחצר העופות הגדולה שבאזור המחקרי של הגן. בחצר הותקנו עבורם כמה בריכות מים קטנות ותיבות קינון, בתקווה שיתרבו אצלנו בהצלחה.
זוג ברווזי מנדרין, צילום: הדר יוסיפון

זוג ברווזי מנדרין, צילום: הדר יוסיפון

תכנים