חומעת האווירון (Rumex rothschildianus) הוא צמח חד-שנתי דו-ביתי נדיר ביותר, האנדמי למישור החוף המרכזי בישראל. בטבע נותרו אוכלוסיות בודדות של מין זה באזור השרון. הצמח תואר לראשונה למדע על ידי אהרון אהרונסון בשנת 1906, אשר העניק לו את שמו המדעי לכבודו של הברון רוטשילד. שמו העברי ניתן לו על שם צורת פירותיו המזכירה אווירונים קטנים. בגן נוח נפתולסקי לצמחיית ארץ ישראל יש חלקה המוקדשת לצמחי החוף. בחלקה זו מינים רבים של צמחים המוגדרים "מינים אדומים" –  מינים הנמצאים בסכנת הכחדה עקב פיתוח מסיבי בשטחי הגידול הטבעיים שלהם, ביניהם חומעת האווירון. בתחילת חודש דצמבר נזרעו בחלקת החוף ובמשתלה בגן מאות זרעים של חומעת האווירון. הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב הוא גן מקלט עבור צמחי ארץ ישראל הנמצאים בסכנת הכחדה. המטרה היא לשמר מינים אלה ולנסות לקיים אוכלוסייה יציבה על מנת לאפשר את השבתם לטבע בעת הצורך. במהלך החורף אפשר יהיה לעקוב אחרי התפתחותם של הצמחים וליהנות מפריחתם הייחודית בחודשי האביב.  

תכנים