יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
דברי פתיחה
ארבל לוי, ד"ר בעז שחם, פרופ' שי מאירי, פרופ' אמיר איילי ומיקי אליאס
משך ההרצאה: 12:19

קמפוס טבע