יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
עגולשון שחור גחון - לא מי שחשבנו
דוברת: אורלי כהן
משך ההרצאה: 19:19

קמפוס טבע