יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
עולשון שחור גחון - חידושים מהשטח
דובר: ד"ר שריג גפני
משך ההרצאה: 25:55

קמפוס טבע