יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
היבטים באקולוגיה של ישימונית תמנע
דוברת: יעל אולק
משך ההרצאה: 15:49

תכנים