הכנס העשירי של האגודה הבינלאומית לחקר שורשים (ISRR) התקיים השנה בישראל. חוקרים מהפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת תל אביב לקחו חלק בכנס זה, ואף הובילו את אחד מהסיורים המקצועיים, שבמסגרתו נערך ביקור במעבדת השורשים שבגן הבוטני. בניין המעבדה, בן שלוש הקומות, מהווה מתקן מחקר ייחודי, שבו ניתן לגדל צמחים כאשר שורשיהם חשופים ולבחון היבטים שונים בתפקודו והתפתחותו של החצי החבוי של עולם הצומח. המעבדה הוקמה לראשונה במהלך שנות ה-70 על ידי פרופ' יואב ויזל ז"ל, שהיה אז מנהל הגן הבוטני והגה את הרעיון. כשהוקמה המעבדה, היא הייתה המתקן הראשון מסוגו בעולם. כיום, פרופ' עמרם אשל מנהל את המחקר המתקיים במעבדה והוא גם שהוביל את הסיור המקצועי למשתתפי הכנס.

תכנים