בחודש יולי נאלצנו להיפרד מאחד מעצי הדקל הקנרי (Phoenix canariensis) שגדלים בגן. העץ הותקף על ידי מין פולש, חיפושית גדולה בשם חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus), אשר זחליה נברו בליבו של קודקוד הצמיחה של הדקל וגרמו למותו. בתמונה אפשר להבחין בצמרתו הקירחת, סממן בולט להתפשטות המזיק. מדביר מומחה מטעם העירייה ביצע כמה טיפולי נגד, אולם לצערנו הטיפול לא הצליח למנוע את ההדבקה, שלרוב מתרחשת בעצים מוחלשים. הוחלט לכרות את העץ הנגוע, השוכן בסמוך לשביל ראשי בגן, כדי שלא יהווה סכנה לעוברים בשביל וכדי לנסות ולמנוע הדבקה נוספת. 

תכנים