טפונומיה היא תחום המדע החוקר את תהליכי ההרס וההשתמרות של שרידי אורגניזמים. הבנת תהליכים אלה חשובה על מנת לזהות את הדרך שבה נוצרים מצבורי מאובנים. מחקר טפונומי מאפשר, למשל, לבחון אם מצבור מאובנים מסוים מייצג את הפאונה שחיה באותו אזור בעבר או את העדפותיו של מין מסוים של טורף. במסגרת מחקר הדוקטורט של אור קומאי (בהנחייתה של פרופ' תמר דיין), שהסתיים לא מזמן, נבחנו שרידי טרף בצניפות של דורסי לילה החיים בגן הזואולוגי – כוס החורבות, תנשמת לבנה, ינשוף עצים, לילית מצויה ואוח עיטי. הדורסים הואכלו בעכברים, ואז נבדקו צניפותיהם במטרה לאתר דפוסים  בנזק הנגרם לשרידי הטרף שלהם – חתימות טפונומיות. במסגרת המחקר נעשה שימוש במדדים טפונומיים מסורתיים (שברור, שיתוך ושכיחויות יחסיות של חלקי שלד), וכן במדד טפונומי חדשני – מדד הסידוק, שבוחן סדקים ונזקים שוליים  לעצמות גפיים, שעד כה לא יוחסה להם חשיבות טפונומית. ממצאי המחקר יאפשרו זיהוי מין דורס הלילה במצבורי מאובנים בסבירות גבוהה יותר מבעבר. 

צניפת אוח במערת נחלית, גליל עליון, צילום: אור קומאי

צניפת אוח במערת נחלית, גליל עליון, צילום: אור קומאי

שרידי טרף מצניפות אוח שהתפרקו, צילום: אור קומאי

שרידי טרף מצניפות אוח שהתפרקו, ליד תל עיטון, צילום: אור קומאי

תכנים