הגן הבוטני הוא מרכז מחקר העוסק בחקר תחומים מגוונים בעולם הצומח: היבטים שונים של חקלאות, שינויי אקלים, אבולוציה של פרחים, אינטראקציות בין צמחים ובעלי חיים ועוד.רצועת שטחי המחקר  מתפרשת לאורך הצלע המזרחית של הגן, מעל נתיבי איילון, מתקני מחקר נוספים נמצאים בבנייני המשרדים וכן נעשה שימוש בתצוגות הצמחים השונות לטובת מחקרים נוספים. להלן תיאור שניים מהמחקרים העוסקים בצמחי חקלאות שונים ומתבצעים בימים אלה בשטחי המחקר שבגן. 

השפעת פטריות אנדופיטיות על צמחי חיטה, מחקרו של פרופ' עמיר שרון, מנהל מכון הדגנים
צמחים מכילים מיקרואורגניזמים, חיידקים ופטריות. לחלק מהמיקרואורגניזמים ששוכנים בתוך צמחים (המכונים אנדופיטים) השפעות על התפתחות הצמחים. במסגרת מחקר על פטריות אנדופיטיות בודדו וזוהו מגוון המינים של פטריות אנדופיטיות בצמחי בר ממשפחת הדגניים. מבין המינים שזוהו נבחרו שניים והועברו לצמחי חיטה תרבותית. ניסויי חממה מעידים על תרומתן של הפטריות האנדופיטיות לכושר העמידה של הצמחים בתנאי מחסור במים ועודף מלח. מטרת הניסויים שהועמדו בחלקה בגן הבוטני היא לבחון את ההשפעה של שני מיני האנדופיטים על התפתחות צמחי חיטה בשלב הצמיחה ובשלב הבשלת הזרעים בתנאי שדה. 

השפעות מועד הזריעה ורמת ההזנה על יבול של בן-חילף טף, מחקרו של מטיקו תשלה, אחראי אוסף הסוקולנטים בגן הבוטני
בן-חילף טֶף (Eragrostis tef) הוא צמח יבול מרכזי בתפריטם של יוצאי אתיופיה בישראל. לדגן זה זרעים קטנים מאוד, אולם עשירים בסידן וחלבון ואף מתייחדים בכך שהם נטולי גלוטן. עד כה לא הוכתרו בהצלחה המאמצים לגדל את הטף באופן מסחרי בישראל, אם כי הוא מצוי ברחבי הארץ. בניסוי שנערך בגן הבוטני נבדקת השפעתם של שני גורמים על הצלחת הגידול ועל יבול הזרעים של צמח זה: מועד הזריעה וסוג הקרקע.
בתחילת חודש מרץ 2016 נבטו זרעים של טף בחלקת הניסוי בשטחי המחקר של הגן. מחקר זה החל לפני כ-3 שנים, אולם בשנה הראשונה נהרס הניסוי בשל פלישת תנים לשטח הגידול, ימים ספורים לפני מועד הקציר המתוכנן. שדה הטף התגלה כמקום רביצה מועדף על אוכלוסיית התנים הפוקדת את הגן בלילות. כעת שדה הטף מגודר ומוגן מפני פולשים לא רצויים. תוצאות הניסויים עד כה מצביעות על כך שמועד הזריעה משפיע על התוצרת.

צילום: גברי שיאון

ניסוי בן חילף טף, צילום: גברי שיאון

צילום: גברי שיאון

חלקת בן חילף טף, צילום: גברי שיאון

תכנים