ד"ר דפנה לנגוט: "מחסור במזון במזרח הקדום והקשר לקריסתן של אימפריות"

מרצה: ד"ר דפנה לנגוט, המכון לארכיאולוגיה, הפקולטה למדעי הרוח

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. למידע נוסף:  http://pausa.tau.ac.il/

תכנים