לפני שנה, בסתיו 2016, חיברנו את המתחם שעמד לרשותם של הכפנים עם זה של השחפים לבני-העין, במטרה לאפשר לכולם מרחב גדול משותף אחד. כעת המשכנו וחיברנו את חצר המגלנים המצויצים עם המרחב הגדול של עופות המים האחרים. בינתיים פתחנו רק פתח קטן, כדי לבחון את הדינמיקה בין המגלנים המצויצים לבין שאר עופות המים. לאחר שראינו שכולם מנצלים את כל השטח העומד לרשותם ולא מתקיימות אינטראקציות שליליות, נוריד בקרוב את כל הרשת המפרידה, כך שייווצר מרחב אחד, גדול מאוד.  המטרה היא, בסופו של דבר, ליצור צפרייה גדולה ומרווחת, המאפשרת כניסת קהל וצפייה בעופות מקרוב, אך ללא הפרעה למהלך חייהם התקין. 

תכנים