בריכות חורף הן מערכות אקולוגיות ייחודיות מבחינת המאפיינים הפיזיים שלהן והמגוון הביולוגי שמתקיים בהן. 

כמו בכל מקום, אופי המערכת האקולוגית מעוצב על ידי יחסי הגומלין בין התנאים הפיזיים, כגון האקלים, המצע (קרקע, אבן או מים), כמות האור ועוד, ובין הגורמים הביוטיים -היצורים החיים של בית הגידול, וכן על ידי יחסי הגומלין המתקיימים בין היצורים החיים. בבריכות החורף תנאים אלו משתנים באופן דרמטי במהלך השנה - מבריכת מים לשדה יבש וחוזר חלילה. שינויים אלו מציבים אתגר קיומי לא פשוט בפני היצורים שמתקיימים בבריכות החורף.
סדרת מצגות אלו מציגה את התנאים הייחודים של בריכות החורף, את המגוון הביולוגי ואת האתגרים לשמירת טבע.
לימוד מהנה,
צוות קמפוס טבע