מותר האדם מהבהמה אין

מרצה: פרופ' ארנון לוטם
הסימפוזיון השני בסדר "צפונות התרבות" (מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, האוניברסיטה העברית)

האם ניתן ללמוד מהמחקרים העוסקים בהתנהגות בעלי חיים על התרבות האנושית?

תכנים