קמפוס טבע, שלימים הפך לאגף חינוך ותקשורת מדע במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, מעורב בשיח הסביבתי. במהלך דיונים שונים נולדו המסמכים הבאים.
עץ החיים
האבולוציה מתארת את תהליך השינוי וההתפתחות של החיים על פני כדור הארץ. יכולת ההבנה שלנו את התהליך משתנה ומתפתחת בהתאם לגיל, בהתאם להתפתחות הקוגניטיבית ולידע שצברנו.

הטבלאות בעמודים שלהלן (המתורגמות מאתר הבנת האבולוציה, המוזיאון הפליאונתולוגי של אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה) מתארות את היכולת של תלמידים בשכבות גיל שונות להבין מושגים באבולוציה.
נכתב על ידי ד"ר יעל גבריאלי, קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב
מדוע צריך חינוך לקיימות (או לפיתוח בר-קיימה)?
 
התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל

ההמלצות לתכנית פעולה לאומית לשימור המגוון הביולוגי בפרק החינוך, העלאת מודעות הציבור והגברת מעורבתו היא פרי תהליך שהתקיים במהלך 2005-2004 והשתתפו בו בעלי עניין מתחומים רבים ומגוונים. בתהליך זה גובש מסמך זה שיוגש לממשלת ישראל מטעם המשרד להגנת הסביבה.

כדי למקד את מטרות הפעילות של קמפוס טבע בשנים הקרובות בחנו אתת השיח שבין מדענים ומקבלי החלטות בתחום הסביבה ושמירת הטבע ומיפינו את נקודות החיבור ואת אבני הנגף העיקריות בתקשורת שבין שתי הקהילות.
עבודה זו מסתמכת על ראיונות עם מדענים, עם אנשי שמירת טבע ועם מקבלי החלטות בארץ ובחו"ל; על ניתוח הפעילויות של מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15 והמרכז לקיימות מקומית; על ניתוח הפרוטוקולים של ישיבות ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; על ניתוח שתי דוגמאות: החקלאות הימית באילת וים המלח; על סקירת מודלים של פרויקטים לעידוד השיח בין מדענים לאנשי סביבה בחו"ל; ועל סיכום ספרות המחקר בנ

תכנים