קמפוס טבע, שלימים הפך לאגף חינוך ותקשורת מדע במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, כותב, עורך, מתרגם ומפיק פרסומים שונים ומגוונים, חלקם עבור מחנכים וחלקם עבור אנשי מקצוע וקובעי מדיניות בתחומי הסביבה.

הפרסומים יצאו לאור על ידי גופים שונים (כפי שמצוין) ו\או על ידי קמפוס טבע. חלק מהפרסומים הם דוחות פנימיים.
עבודת שדה

הספר 'רמת הנדיב – מעבדת שדה לחקר המגוון הביולוגי' מעלה בפני תלמידים, מורים והציבור המתעניין נושאים בחקר המגוון הביולוגי. ההסברים משובצים בשלל תמונות ודוגמאות ממחקרי רמת הנדיב ומממשק הטבע המיושם בפארק. החוברת נכתבה על ידי קמפוס טבע בשיתוף עם צוות החינוך של פארק טבע רמת הנדיב. הספר מלווה את סדנת הפעילות של חקר המגוון הביולוגי ברמת הנדיב.

חוברת סוגיות באקולוגיה

סדרת סוגיות באקולוגיה נועדה לדווח בשפה המובנת לכל את ההסכמות של פנל מדענים על סוגיות רלבנטיות לסביבה. הסדרה הופקה במקור על ידי ה- Ecological Society of America. כל הדוחות עברו ביקורת עמיתים ואושרו על ידי צוות המערכת לפני פרסומם. המהדורה העברית תורגמה מהמקור, ומדענים ישראלים הוסיפו את ההיבט הישראלי. החוברות יצאו לאור במימון קרן ברכה.

כרזת המגוון הביולוגי בנחלי החוף

סדרת הכרזות בנושא המגוון הביולוגי מציגה מגוון של מערכות אקולוגיות מוכרות מישראל – החורש הים-תיכוני, הטבע בעיר, נחלי החוף וחוף הים. בכל כרזה מוצגים מגוון המינים המאפיין את המערכת האקולוגית ויחסי האדם עם המערכת האקולוגית ועם המינים הקיימים בה.

מדריך שירותי המערכת האקולוגית למקבלי החלטות

המכון למשאבים עולמיים (World Resources Institute , להלן WRI) כתב מדריך בנושא שירותי המערכת האקולוגית למקבלי החלטות. קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב סייע בהפקת המהדורה העברית.

סקירת ספרות בנושא מסדרונות בשטחים חקלאיים

אורית סקוטלסקי, בתמיכת קרן נקודת ח"ן, ערכה סקירת ספרות בנושא 'מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי'. קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב עיבד את ממצאי הסקירה לפרסום המובא לפניכם.

מאמר

קמפוס טבע מפרסם מאמרים במגוון כתבי עת מובילים.

תכנים