סדרת סוגיות באקולוגיה נועדה לדווח בשפה המובנת לכל את ההסכמות של פנל מדענים על סוגיות רלבנטיות לסביבה. הסדרה הופקה במקור על ידי ה- Ecological Society of America. כל הדוחות עברו ביקורת עמיתים ואושרו על ידי צוות המערכת לפני פרסומם. המהדורה העברית תורגמה מהמקור, ומדענים ישראלים הוסיפו את ההיבט הישראלי. החוברות יצאו לאור במימון קרן ברכה.
שינויים שגורם האדם במחזור החנקן: הגורמים והשלכותיהם

פעילויות האדם הגבירו מאוד את כמות החנקן העוברת תהליכים מחזוריים בין עולם היצורים החיים ובין הקרקע, המים והאטמוספרה. לשינוי זה השלכות חמורות על מערכות אקולוגיות ברחבי העולם, בהיות החנקן מרכיב הכרחי ליצורים החיים ובעל תפקיד מכריע בארגונן ובתפקודן של המערכות האקולוגיות העולמיות.

שירותי המערכת האקולוגית: סוגי תועלת המסופקים לחברות אנושיות על ידי מערכות אקולוגיות טבעיות

הכלכלה האנושית תלויה בשירותים הניתנים "חינם" על ידי המערכת האקולוגית. שווים של שירותים אלה הוא טריליונים של דולרים בשנה. פגיעה במערכות האקולוגיות הטבעיות שעל פני כדור הארץ פוגעת גם ביכולתן של המערכות לספק לאדם שירותים אלה. כיום גדל הצורך בנקיטה של קווי מדיניות, שישיגו איזון בין קיום שירותי המערכת האקולוגית ובין קידום היעדים קצרי הטווח של הפיתוח האנושי.

תפקודי המגוון הביולוגי והמערכת האקולוגית: קיום התהליכים הטבעיים התומכים חיים

שינויים חסרי תקדים מתרחשים במערכות האקולוגיות בעולם כולו, בכלל זה - אובדן של מינים כתוצאה מהכחדות מקומיות, תוספת במינים כתוצאה מפלישות ביולוגיות ושינויים הנובעים מהפיכתן של מערכות אקולוגיות טבעיות למערכות מנוהלות. לשינויים אלה ואחרים יש השפעות חשובות על תהליכי המערכות האקולוגיות, על תפקוד המערכות ועל יציבותן.

פלישות ביוטיות: גורמים, אפידמיולוגיה, השפעות עולמיות ובקרה

האדם גרם לשינוי התפוצה של היצורים החיים על פני כדור הארץ באופן חסר תקדים מאז ראשית ימי האנושות' וגם כיום אנו ממשיכים לשנות את התפוצה של מגוון גדל והולך של מינים ומאפשרים להם לעבור גבולות ומחסומים טבעיים שבעבר לא יכלו לחצות. אחת ההשפעות מרחיקות הלכת במיוחד של שינויי תפוצה אלו היא העלייה החדה במינים פולשים – מינים שמתבססים באזורי תפוצה חדשים, שבהם הם מתרבים, מתפשטים ומתקיימים על חשבון מינים ומערכות אקולוגיות מקומיים. בעולם ללא גבולות, אזורים מעטים, אם בכלל, נשארים מוגנים בפני הגירות אלו.

מים בעולם משתנה

החיים על פני כדור הארץ תלויים לשם קיומם בהתחדשות מקורות המים המתוקים, משאב המהווה רק חלק מזערי ממאגר המים העולמי. כמות ואיכות המים המתוקים מוגבלים כיום באיזורים רבים בעולם, והפער בין היצא המים המתוקים לביקוש צפוי לגדול במהלך השנים הבאות.

תכנים