זו השנה הרביעית שבה מגיעים לגן הבוטני מתנדבים קנדים-אמריקאים במסגרת פרויקט Canadian American Active Retirees in Israel. פרויקט זה, מיסודה של קק"ל, מתקיים זו השנה ה-34 ברציפות ובמסגרתו מגיעים לארץ יהודים פנסיונרים מצפון אמריקה, במטרה לתרום מזמנם לקהילה בישראל. הם מתנדבים במסגרות שונות, אחת מהן היא הגן הבוטני. הקבוצה הפועלת בגן מונה שישה מתנדבים אשר עובדים בגינון ובאוסף הזרעים. שתיים מהמתנדבות שבו אל הגן בפעם השלישית. הסיבה לכך, לטענתן, היא השילוב בין מזג האוויר הישראלי, העבודה הגננית והחברה. במסגרת עבודתם בגן אימצו המתנדבים את אחת החלקות באוסף צמחי ישראל, שם הם עוסקים בגינון ובמלחמה עיקשת נגד המינים הפולשים הצומחים בה. תוצאות העבודה כבר ניכרות בשטח ונראה כי הריכוז של החמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae), מין פולש, פחת בחלקה זו. כמו כן, כלניות צבעוניות ומיני גיאופיטים וחד -שנתיים נוספים, שהחמציצים מתחרים עמם ומפריעים לצמיחתם, החלו לפרוח שוב בחלקה.       

תכנים