צמח נדיר במיוחד פורח כעת בגן המקלט שבגן הבוטני. קֵיצָנִית אשכולית (Carlina racemosa) הוא צמח חד-שנתי קוצני ממשפחת המורכבים (Compositae), אשר גדל בישראל באתר אחד בלבד – אחו בנימינה. אחו בנימינה, המהווה בית גידול ייחודי לח שבו גדלים מינים רבים בסכנת הכחדה, הוא שמורה מוצעת שאינה מוכרזת, ומכאן רגישותו הרבה של מין זה בישראל. בעולם נפוץ המין באזורים נרחבים במערב הים התיכון, אך במזרח אגן הים התיכון הוא מופיע רק באתר יחיד זה בישראל.

בקיץ 2018 אספה טל לבנוני, אוצרת הגן הבוטני, את זרעי הקיצנית, הנביטה אותם במשתלה של צמחי ישראל ובקיץ זה כבר יכולנו לחזות בפריחתם הצהובה, המופיעה באשכולות, שהעניקו למין זה את שמו. בגן הבוטני, השטח המדמה את בית הגידול של מין זה הוא שולי בריכת המים, הנמצאת בחלקת צמחי המים של ישראל. באזור זה נשתלו גם צמחי נטופית רפואית (Althaea officinalis), אשר עליה כתבנו בחורף הקודם. גם מקורם של צמחים אלה הוא אחו בנימינה, וגם מין זה נחשב ל"צמח אדום", הנמצא בסכנת הכחדה בארץ.  

תכנים