להוסיף קצת מלח?
אשל היאור (Tamarix nilotica)מאזור יוטבתה, שנשתל באביב האחרון בחלקת המלחה בגן, נקלט יפה. בחלקה זו גדלים צמחי מלחה - מינים העמידים במלח, הגדלים בטבע באזורים שבהם מליחות הקרקע גבוהה. כדי שירגישו "בבית", אנחנו מפזרים מדי פעם מלח באזור החלקה, ולאחר מכן משקים. כך אנו יוצרים סביבה מתאימה להתפתחותם של מינים אלה, וגם מונעים התפתחות עשבייה מתחרה, שאינה מסוגלת לשרוד בתנאי המליחות הגבוהים.

יבול במשקל 5 קילוגרם
בתחילת הקיץ נאסף צוות הגננים כדי לדוש את אלומות הטף שנקצרו בסוף האביב. זרעי הטף הזעירים התבלטו בצבעם הכהה על יריעת הפלסטיק הבהירה ששימשה לדיש. לאחר ניקוי המוץ נותר שק עם זרעים רבים, במשקל של כ-5 ק"ג בלבד.

יבול הטף השנה, צילום: כנרת מנביץ

יבול הטף השנה, צילום: כנרת מנביץ

דיש מסורתי של טף, צילום: כנרת מנביץ

דיש מסורתי של טף, צילום: כנרת מנביץ

תכנים