בכלוב המחקר של שפני הסלע, הנמצא בצמוד לדופן הצפונית של כלוב היעלים, חיים כיום שמונה פרטים. חמישה מהשפנים הגיעו מאזור מצפה אבירים שבגליל העליון ואליהם צורפו שלושה שפנים שהיו בגן. השמונה הצליחו ליצור קבוצה חברתית מתפקדת וכעת מתאקלמים יחד בכלובם. 

תכנים