גני חיות הם מוסד תרבותי וחינוכי, המיועד לקהל הרחב, וכן מוסד מדעי חשוב, שבו נערכים מגוון מחקרים על חיות בר. היום, יותר מתמיד, אנו מבינים כי עלינו, בני האדם, מוטלת האחריות לדאוג לכל צורכיהם של בעלי החיים המוחזקים בגני החיות – צרכים פיזיים, לצד צרכים אינטלקטואליים ורגשיים. הבנה זו גרמה להתפתחותם של שני תחומים חשובים ביותר: רווחת בעלי חיים והעשרה סביבתית ככלי לקידום רווחה.
מטרת הקורס החדש, שמוצע לסטודנטים בפקולטה למדעי החיים ונערך בשיתוף התוכנית מתחברים+, היא לחשוף את הסטודנטים להיבטים שונים בעולמם של בעלי החיים בגני החיות ולגרום להם להבין את חשיבותם המכרעת – לטבע, למדע ולאדם בכלל.
כמו כל הקורסים של מתחברים+, גם קורס זה משלב עשייה. הסטודנטים הלומדים את הקורס מעורבים בפרויקטים קבוצתיים לקידום רווחת בעלי החיים בגן הזואולוגי.
השנה לומדים בקורס 40 סטודנטים, רובם, תלמידי שנה ג' בתואר ראשון את הפרויקטים הם עושים בקבוצות, תוך שיתוף פעולה הדוק עם מטפלי הגן המסורים. הסטודנטים הלומדים את הקורס מעורבים בשני סוגים של פרויקטים – פרויקטים של תכנון, ביצוע ויישום של אמצעי העשרה ופרויקטים של תכנון תצוגות חדשות. העבודה על הפרויקטים רק החלה ואנו נעדכן בהמשך על תוצאותיהם.

תכנים