במושבת המחקר של התוכי הנזירי חיים כיום 25 פרטים ובניית הקינים בעיצומה. התוכים קיבלו תיבות קינון גדולות וכן זרדים מתאימים והחלו בעבודה. את הקינים הם בונים חלקית בתוך תאי הקינון וחלקית – מעליהם וביניהם, כפי שאפשר לראות בתמונות.הקינים האופייניים למין זה עשויים מזרדים וענפים, שאותם חותכים התוכים לגודל המתאים ושוזרים לקן גדול. בדרך כלל, קן גדול מאכלס כמה זוגות של תוכים, כאשר לכל זוג מסדרון כניסה המוביל לחלל פנימי, בו התוכים לנים ומקננים. מכיוון שהקן משמש את התוכים גם ללינה, מחוץ לעונת הרבייה, תחזוקת הקן נמשכת במשך כל השנה. אפשר לראות את התוכים מבלים חלק ניכר מזמנם בפתח המסדרונות המובילים לחללים הפנימיים.

קינון תוכי נזירי

תכנים