ב"חדשות הגנים" הקודם סיפרנו על פרויקט "ארץ חיטה", שבמסגרתו זרענו כמה זני חיטה מסורתיים לצד החיטה התרבותית המודרנית. בתחילת חודש מאי, עת קציר החיטים, אספנו את הזרעים של שישה מתוך שבעת הזנים שנזרעו. ההבדלים בין הזנים ניכרו לעין וכן הורגשו בעת איסוף הזרעים. החיטה התרבותית, נמוכה מכולם, שיבוליה הבשילו ראשונות ומרביתן היו ריקות בעת האיסוף. נראה שהנמלים הקדימו אותנו. באופן מפתיע, חיטת הבר והחיטה הדו-גרגרית, זני החיטה הקדומים ביותר, היו הנוחים ביותר לאיסוף. החיטים נותרו גבוהות וזקופות ושיבוליהן לא פיזרו זרעיהן בקלילות כפי שציפינו. שיבולי החיטה מזן הכוסמין הבשילו מאוחר יותר ונותרו עדיין ירוקות. זרעי החיטה שנאספו יטופלו על ידי המתנדבים באוסף הזרעים ויישמרו עד לזריעה בסתיו הבא.

פרוייקט "ארץ חיטה" - שקיות זרעים, צילום: כנרת מנביץ

פרוייקט "ארץ חיטה" - שקיות זרעים, צילום: כנרת מנביץ

תכנים