אחד ההיבטים החשובים בתחום החקלאות הוא היכולת להעריך נכונה את התוצרת החקלאית הצפויה לעונה. כיום הערכה זו מתבצעת על ידי דיגום עצים וספירה ידנית של הפירות –  פעולה ממושכת ולא מדויקת. נראה כי השימוש ברובוטים לצורך זה מתבקש. אף על פי כן, יכולותיהם של הרובוטים החקלאיים עדיין אינן מאפשרות זאת. במחקר יוצא דופן, שנערך על ידי איתמר אליקים, סטודנט לתואר שני בבית הספר להנדסה מכנית ובהנחייתו של ד"ר יוסי יובל (מבית הספר לזואולוגיה ומנהל הגן הזואולוגי), מנסים לבחון כיצד ניתן לשפר את ביצועיהם של הרובוטים באמצעות חקר יכולותיהם של עטלפים וחיקוין. העטלפים, המתמצאים במרחב באמצעות סונר, מסוגלים לנווט בקלות בתוך צמחייה סבוכה ולהבחין בין פירות לעלווה. במחקר, שחלקו נערך בסככות של הגן הבוטני, הצליחו החוקרים לפתח את היכולת לזהות ולסווג צמחים שונים ולהעריך את כמות הפירות שהם נושאים. פיתוח שיטת מיפוי רובוטית המבוססת על סונר תאפשר תנועה וניווט עצמאיים בתוך חממה או מטע, התחמקות ממכשולים ואף תכנון מסלול אוטונומי. אלה יהוו פריצת דרך באפשרות להעריך באופן מדויק יותר את התוצר החקלאי הצפוי.    

תכנים