בתחרות על התואר "הציפור של אילת", שנערכה בחודש יוני במסגרת מיזם של פארק הצפרות של אילת, עיריית אילת והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בעיר, זכה בתואר הנכסף שחף לבן-עין (Larus leucophthalmus). שחף זה דוגר בים סוף ובמפרץ עדן בלבד, ומדי שנה מגיעים פרטים לאילת, המקום היחיד בארץ שבו אפשר לצפות בו בטבע.
מושבת השחפים לבני-עין שבגן הזואולוגי היא בת כ-30 שנה ומוצאה מהאי טיראן. הלהקה מתרבה אצלנו מזה שנים רבות ומונה כיום כ-30 פרטים. נראה שהמושבה שלנו הפכה צפופה מדי, ועקב כך הוחלט להקטין את האוכלוסייה. מכיוון שזהו שחף חברתי, היוצר חבורות וזוגות קבועים, יש לדעת היטב מהם היחסים החברתיים בלהקה לפני שמוציאים ממנה פרטים. כדי שאפשר יהיה ללמוד מי הם הזוגות הקבועים ומהם היחסים החברתיים בין פרטי הלהקה טובעו כל השחפים בטבעות רגל גדולות ובולטות, שמאפשרות זיהוי אינדיבידואלי ממרחק רב. בעונת הרבייה, בחודש יולי הקרוב, יערכו מתנדבים, בעזרת צוות הגן, תצפיות בעזרת טבעות הרגל וייבדקו הקשרים החברתיים בלהקה. 

תכנים