מתנדבי הגן הבוטני, בהובלתה של אוצרת הגן, התגייסו לשתילה של מיני צמחים חדשים בחלקת המדבר ובחלקת הקרקעות הכבדות, השייכות לאוסף צמחי ארץ-ישראל. באמצע חודש מרץ נשתלו בחלקת המדבר: בוצין שיחני (Verbascum fruticulosum), מרווה מצרית (Salvia aegyptiaca), מלחית אשונה (Salsola vermiculata) וריסן דק (Blepharis attenuata). אלו הם בני שיח המתאפיינים בהתאמות מגוונות לתנאי המחייה הקשים בבית הגידול המדברי.

חלקת הקרקעות הכבדות מאפיינת אזורים שבהם הקרקע חרסיתית ועמוקה, המתאימה מאוד לחקלאות, ולכן שטחים רבים עובדו ומיני צמחים המופיעים רק בבית גידול זה נדחקו לסף הכחדה. בחלקה זו נשתלו שלושה מינים "אדומים", מינים המוגדרים בסכנת הכחדה: קדד הקרקפות (Astragalus oocephalus), טופח עדשתי (Lathyrus lentiformis) וביקיית הבזלת (Vicia basaltica) – כולם בני משפחת הקטניות (Leguminosae). הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, בהיותו גן מקלט לשימור צמחים בסכנת הכחדה, מאכלס מעל מחצית ממיני הצמחים ה"אדומים" של ישראל.


מימין לשמאל: קדד הקרקפות, מלחית אשונה, בוצין שיחני. צילומים: כנרת מנביץ

תכנים