חלקת צמחי המים באוסף צמחיית ארץ ישראל פורחת ומשגשגת! ייחודו של בית הגידול הלח הוא מים זמינים במשך רוב ימות השנה. כך מצליחים הצמחים הגדלים בבית גידול זה לפרוח גם בעונה החמה, שבה מרבית צמחי ישראל מתייבשים ומצהיבים. רבים מהצמחים המאפיינים את בתי הגידול הלחים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה בשל ניצול יתר, זיהום והרס שנגרמים על ידי האדם. בגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב נעשים מאמצים רבים לשמר אוכלוסיות של מיני צמחים אלו ובמקרה הצורך, להשיבם אל בתי הגידול שמהם נעלמו.

השנה התבקשנו על ידי בנק הגֵנִים (genes) לצמחי ארץ ישראל לאסוף זרעים של צמחי מים, במטרה לבחון שיטות שונות לשימורם. פעילותו של בנק הגנים מתמקדת באיסוף ושימור של זרעים מאוכלוסיית צמחי בר בעלי פוטנציאל כלכלי-חקלאי ותרבותי וכן של צמחי בר נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה.

בתמונות נראים פירות של נופר צהוב (Nuphar luteum), כשהם מכוסים ברשת מיוחדת. הנופר הוא צמח מים צף, המוכר מבריכת הנופרים שבמקורות הירקון. בדומה לצמחי מים נוספים, הנופר פורח מעל פני המים, אך מבשיל פירותיו בתוך המים. פיזור הזרעים מתרחש מאוחר יותר, כאשר הפרי ניתק מצמח האם, מתפרק וצף ומפזר את זרעיו על פני המים. שקיות הרשת המכסות את הפירות ישמרו על הזרעים, מבלי להפריע לתהליך ההבשלה.

תכנים