בחודש הקרוב צפויות להתחיל עבודות שיפוץ של מבנה מעבדת השורשים המחקרית. המעבדה לחקר השורשים ע"ש שרה רסין הוקמה ב-1992 במטרה לבחון מקרוב ובאופן מדעי את התפתחותן של מערכות השורשים ללא פגיעה בצמח. מעבדה זו היא מתקן גידול אירופוני (גידול שורשים באוויר) ייחודי מסוגו בעולם, שבו מתקיימים מחקרים על צמחים מגוונים - עצים, צמחי נוי או צמחי חקלאות, ובשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר רבים. סביב מבנה ייחודי זה מוקם כעת מרכז להתכנסות קבוצות, הכולל בין היתר את השער המחבר בין הגן הבוטני והגן הזואולוגי שעליו כתבנו בעבר.  

תכנים