סטנופאת רוקר (Stanhopea ruckeri) הוא סחלב טרופי שמקורו במרכז אמריקה. סחלב זה הוא אפיפיט, כלומר, צמח הגדל על עצים וצמחים אחרים, אך אינו טפיל. ביערות הגשם זוהי תופעה נפוצה, שכן צמח הגדל במקום גבוה יותר יזכה לקבל אור שמש רב יותר, משאב הנדרש לצמיחתו ונמצא בחסר ביער הצפוף והאפלולי. בדרך זו יכולים הצמחים להתמקם גבוה מבלי להשקיע אנרגיה וזמן בפיתוח גזע תומך. ייחודו של סחלב זה הוא בפריחה ה"הפוכה" – התפרחות תלויות ומשתלשלות כלפי מטה, מתחתית כלי הגידול. למיני הסטנופאה, כמו לסחלבים רבים אחרים, אין צוף, והם מואבקים באופן ייחודי על ידי זכרי "דבורי סחלבים" (Euglossini). זכרי הדבורים מגיעים לאסוף מהפרחים חומרי ריח בעזרת מברשות מיוחדות הנמצאות על רגליהם. החוקרים משערים כי חומרי הריח משמשים את הדבורים הזכרים במהלך החיזור אחר הנקבות.
לשמחתנו, סטנופאת רוקר פרחה לאחרונה בחממה הטרופית בגן.

תכנים