גן-ב

ג-ה

ו-ח

ט-יב

תואר ראשון

החיים על פני כדור הארץ קיימים זמן רב.
החיים על פני כדור הארץ קיימים מיליארדי שנים.
אבולוציה ביולוגית יוצרת את המגוון לאורך תקופות ארוכות של זמן.
אבולוציה ביולוגית יוצרת את המגוון לאורך תקופות ארוכות של זמן.
אבולוציה ביולוגית יוצרת את המגוון לאורך תקופות ארוכות של זמן.
צורות החיים השתנו במהלך הזמן.
צורות החיים השתנו במהלך הזמן.
במשך מיליארדי שנות אבולוציה, צורות החיים המשיכו להתפצל ולהתגוון, מאבות קדמונים חד-תאיים למגוון החיים הקיים היום.
במשך מיליארדי שנות אבולוציה, צורות החיים המשיכו להתפצל ולהתגוון, מאבות קדמונים חד-תאיים למגוון החיים הקיים היום.
במשך מיליארדי שנות אבולוציה, צורות החיים המשיכו להתפצל ולהתגוון, מאבות קדמונים חד-תאיים למגוון החיים הקיים היום.
 
צורות חיים רבות בעבר היו שונות מהחיים כיום.
צורות חיים רבות בעבר דומות לחיים של ימינו.
צורות החיים בעבר היו בחלק מהתכונות שונות מאוד מהחיים כיום, ובחלק מהתכונות דומות מאוד לחיים כיום.
צורות החיים בעבר היו בחלק מהדברים שונות מאוד מהחיים כיום, ובחלק מהדברים דומות מאוד לחיים כיום.
צורות החיים בעבר היו בחלק מהדברים שונות מאוד מהחיים כיום, ובחלק מהדברים דומות מאוד לחיים כיום.
תהליכי אבולוציה מתרחשים גם כיום.
בני האדם משפיעים באופן ישיר על המגוון הביולוגי; תהליך שיכול להשפיע על הפוטנציאל האבולוציוני.
 
צורות החיים שקיימות כיום הן קרובות של צורות חיים שהיו בעבר.
צורות חיים שקיימות כיום התפתחו מצורות חיים שהיו בעבר; לכל צורות החיים קרבה "משפחתית".
מינים שקיימים כיום התפתחו ממינים קדומים יותר; הקרבה בין המינים היא תוצאה של אב קדמון משותף.
מינים שקיימים כיום התפתחו ממינים קדומים יותר; הקרבה בין המינים היא תוצאה של אב קדמון משותף.
 
 
 
צורות החיים על פני כדור הארץ לפני 3.8 מילארד היו של יצורים חד-תאיים, הדומים לחיידקים של ימינו.
ישנן עדויות ליצורים תאיים בעלי גרעין (אאוקריוטים) במאובנים בני כמיליארד שנה; חלקם היו האבות הקדמונים של יצורים רב-תאיים.
תהליך האבולוציה המוקדם של האאוקריוטים כלל התאחדות של תאים פרוקריוטים (ללא גרעין).
צורות החיים על פני כדור הארץ לפני 3.8 מילארד שנה היו של יצורים חד-תאיים, הדומים לחיידקים של ימינו.
ישנן עדויות ליצורים אאוקריוטים במאובנים בני כמיליארד שנה; חלקם היו האבות הקדמונים של יצורים רב-תאיים.
התהליך האבולוציוני המוקדם של האאוקריוטים כלל התאחדות של תאים פרוקריוטים.
 
 
שינויים גיאולוגיים ואבולוציה ביולוגית קשורים זה בזה.
שינויים גיאולוגיים ואבולוציה ביולוגית קשורים זה בזה.
שינויים גיאולוגיים ואבולוציה ביולוגית קשורים זה בזה.
 
 
נדידת היבשות (טקטוניקת הלוחות) השפיעה על האבולוציה ועל התפוצה של יצורים חיים.
ליצורים חיים הייתה השפעה מכרעת על הרכב האטמוספרה ועל פני כדור הארץ.
נדידת היבשות (טקטוניקת הלוחות) השפיעה על האבולוציה ועל התפוצה של יצורים חיים.
ליצורים חיים הייתה השפעה מכרעת על הרכב האטמוספרה ועל פני כדור הארץ.
נדידת היבשות (טקטוניקת הלוחות) השפיעה על האבולוציה ועל התפוצה של יצורים חיים.
ליצורים חיים הייתה השפעה מכרעת על הרכב האטמוספרה ועל פני כדור הארץ.
צורות חיים רבות נכחדו.
מרבית המינים שאי-פעם חיו על כדור הארץ נכחדו.
מרבית המינים שאי-פעם חיו על כדור הארץ נכחדו.
במהלך האבולוציה רק אחוז קטן של המינים שרד עד לימינו.
במהלך האבולוציה רק אחוז קטן של המינים שרד עד לימינו.
 
 
הכחדות רקע הן אירועים נורמאליים.
הכחדות רקע הן אירועים נורמאליים.
הכחדות רקע הן אירועים נורמאליים.
 
 
 
קצב ההכחדות משתנה.
קצב ההכחדות משתנה.
 
 
הכחדות ענק מתרחשות.
הכחדות ענק מתרחשות.
הכחדות ענק מתרחשות.
 
 
הכחדות יכולות להתרחש בגלל שינויים סביבתיים.
הכחדות יכולות להתרחש בגלל שינויים סביבתיים.
הכחדות יכולות להתרחש בגלל שינויים סביבתיים.
 
 
 
 
השפעת האדם כנראה גורמת להכחדת ענק מודרנית.
 
 
הכחדה יכולה להאיץ אבולוציה על ידי פתיחת משאבים.
הכחדות של מינים מסוימים יכולות להעניק הזדמנות לאבולוציה של שושלות מינים אחרות
הכחדות של מינים מסוימים יכולות להעניק הזדמנות לאבולוציה של שושלות מינים אחרות
 
 
 
קצב האבולוציה אינו קבוע.
קצב האבולוציה אינו קבוע.
 
 
 
קצב היווצרות המינים אינו קבוע.
קצב היווצרות המינים אינו קבוע.
 
 
 
שינוי אבולוציוני יכול לעתים להתרחש במהירות.
שינוי אבולוציוני יכול לעתים להתרחש במהירות.
 
 
 
ישנן שושלות שכמעט אינן משתנות במשך זמן רב.
ישנן שושלות שכמעט אינן משתנות במשך זמן רב.
 

תכנים