גן-ב

ג-ה

ו-ח

ט-יב

תואר ראשון

יש כיום צורות חיים רבות ומגוונות.
החיים מאד מגוונים.
הדגמים של מגוון החיים לאורך הזמן מעידים על אבולוציה.
הדגמים של מגוון החיים לאורך הזמן מעידים על אבולוציה.
 
הדגמים של מגוון החיים לאורך הזמן מעידים על אבולוציה.
 
 
 
 
לעתים אפשר לראות את האבולוציה בזמן התרחשותה.
לצמחים ולבעלי חיים יש מאפיינים שמאפשרים להם לחיות בסביבות שונות.
ישנה התאמה בין יצורים חיים לבין סביבתם, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
התכונות של יצור חי משקפות את ההיסטוריה האבולוציונית שלו.
התכונות של יצור חי משקפות את ההיסטוריה האבולוציונית שלו.
התכונות של יצור חי משקפות את ההיסטוריה האבולוציונית שלו.
צורה קשורה לתפקוד.
צורה קשורה לתפקוד.
ישנה התאמה בין יצורים לבין סביבתם, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
ישנה התאמה בין יצורים לבין סביבתם, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
ישנה התאמה בין יצורים לבין סביבתם, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
 
 
ישנה התאמה בין הצורה של התכונה ובין התפקוד שלה, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
ישנה התאמה בין הצורה של התכונה ובין התפקוד שלה, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
ישנה התאמה בין הצורה של התכונה ובין התפקוד שלה, אם כי ההתאמה לא תמיד מושלמת.
 
 
חלק מהתכונות של היצורים אינן תורמות להתאמתו לסביבה.
חלק מהתכונות של היצורים אינן תורמות להתאמתו לסביבה. לעתים תכונות מקבלות תפקודים חדשים בתהליך של ברירה טבעית.
חלק מהתכונות של היצורים אינן תורמות להתאמתו לסביבה. לעתים תכונות מקבלות תפקודים חדשים בתהליך של ברירה טבעית.
מאובנים מספקים עדות על החיים בעבר.
מאובנים מספקים עדות על החיים בעבר.
מאובנים מספקים עדות על החיים בעבר.
מאובנים מספקים עדויות לאבולוציה.
מאובנים מספקים עדויות לאבולוציה.
 
 
 
המאובנים מתעדים את המגוון הביולוגי של העבר.
המאובנים מתעדים את המגוון הביולוגי של העבר.
 
 
המאובנים כוללים יצורים עם תכונות מעבר.
המאובנים כוללים יצורים עם תכונות מעבר.
המאובנים כוללים יצורים עם תכונות מעבר.
 
 
 
המאובנים מתעדים דגמים של הכחדה והופעה של צורות חדשות.
המאובנים מתעדים דגמים של הכחדה והופעה של צורות חדשות.
 
 
רצף הצורות של המאובנים בא לידי ביטוי ברצף של שכבות הסלע שבהן הם נמצאו; רצף השכבות מצביע על הסדר שבו הצורות התפתחו.
רצף הצורות של המאובנים בא לידי ביטוי ברצף של שכבות הסלע שבהן הם נמצאו; רצף השכבות מצביע על הסדר שבו הצורות התפתחו.
רצף הצורות של המאובנים בא לידי ביטוי ברצף של שכבות הסלע שבהן הם נמצאו; רצף השכבות מצביע על הסדר שבו הצורות התפתחו.
 
 
 
פעמים רבות אפשר להשתמש בתיארוך רדיומטרי כדי לקבוע גיל של מאובנים.
פעמים רבות אפשר להשתמש בתיארוך רדיומטרי כדי לקבוע גיל של מאובנים.
יצורים חיים דומים זה לזה באופנים מסוימים ושונים באחרים.
ישנם קווי דמיון והבדלים בין מאובנים לאורגניזמים חיים.
ישנם קווי דמיון והבדלים בין מאובנים לאורגניזמים חיים.
ישנם קווי דמיון והבדלים בין מאובנים לאורגניזמים חיים.
ישנם קווי דמיון והבדלים בין מאובנים לאורגניזמים חיים.
 
 
כל צורות החיים חולקות קווי דמיון משותפים.
קווי דמיון בין יצורים בני-ימינו מספקים עדויות לאבולוציה.
קווי דמיון (חיצוני, התפתחותי ומולקולרי) בין יצורים בני-ימינו משקפים מוצא משותף ומספקים עדויות לאבולוציה.
 
 
דמיון אנטומי בין יצורים משקף מוצא משותף.
דמיון אנטומי בין יצורים משקף מוצא משותף.
 
 
 
ישנם מאפיינים דומים בתפקודם של התאים בכל היצורים.
ישנם מאפיינים דומים בתפקודם של התאים בכל היצורים.
 
 
 
כל צורות החיים מבוססות על אותן אבני בניין של דנ"א.
כל צורות החיים מבוססות על אותן אבני בניין של דנ"א.
 
 
 
 
דמיון התפתחותי בין יצורים חיים משקף במקרים רבים את הקרבה שלהם.
 
 
 
לא כל התכונות הדומות הן הומולוגיות (מקורן בקשר משותף); חלקן הן תוצאה של אבולוציה מתכנסת (קונברגנציה).
לא כל התכונות הדומות הן הומולוגיות; חלקן הן תוצאה של אבולוציה מתכנסת (קונברגנציה).
לא כל התכונות הדומות הן הומולוגיות; חלקן הן תוצאה של אבולוציה מתכנסת (קונברגנציה).
 
 
 
 
התפוצה הגיאוגרפית של מינים משקפת פעמים רבות את ההשפעה של שינויים גיאולוגיים על ההתפצלות של שושלות.
 
רבייה סלקטיבית יכולה ליצור צאצאים עם תכונות חדשות.
ברירה מלאכותית מספקת מודל לברירה טבעית.
ברירה מלאכותית מספקת מודל לברירה טבעית.
ברירה מלאכותית מספקת מודל לברירה טבעית.
 
 
אנשים מרבים באופן סלקטיבי צמחים ובעלי חיים כדי ליצור צאצאים עם תכונות מועדפות.
אנשים מרבים באופן סלקטיבי צמחים ובעלי חיים כדי ליצור צאצאים עם תכונות מועדפות.
אנשים מרבים באופן סלקטיבי צמחים ובעלי חיים כדי ליצור צאצאים עם תכונות מועדפות.

 

תכנים